หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจความพร้อมและเยี่ยมเยียนกำลังพลของเรือหลวงสงขลา

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจความพร้อมและเยี่ยมเยียนกำลังพลของ เรือหลวงสงขลา ซึ่งเป็นเรือที่สับเปลี่ยนกำลังเข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบความพร้อม อุปสรรคข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗


ที่มา: http://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/5287

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น