หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ภาพถ่ายอากาศยานที่เข้าร่วมใน การฝึกผสม COPE TIGER 2014

ภาพถ่ายอากาศยานบางส่วนที่เข้าร่วมใน การฝึกผสม COPE TIGER 2014 จากกองทัพอากาศของ 3 ชาติ ที่เข้าร่วมทำการฝึกคือ กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

ภาพถ่ายจาก: Dangerengineer Chaydan

ภาพถ่ายจาก: Noppasin Poompo

การฝึกผสม COPE TIGER 2014

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ    ร่วมทำการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

       การฝึกโคปไทเกอร์ เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศทางยุทธวิธีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ระหว่างเครื่องบินต่างแบบ     การบินประกอบกำลัง ด้วยกำลังทางอากาศขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้  โดยมีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นที่มีการต่อต้านจาก อาวุธภาคพื้น และระบบป้องกันภัยทางอากาศจำลอง (Simulated Ground Threat) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และประสบการณ์ของนักบิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบินในการปฏิบัติการทางอากาศผสมระหว่างกองทัพอากาศทั้งสามชาติ  และยังได้มีโอกาสเรียนรู้จากประเทศที่มีประสบการณ์ในการรบจริงมียุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและยุทธวิธีใหม่ๆในการรบทางอากาศ เพื่อนำมาพัฒนากองทัพอากาศของไทย ในอนาคตต่อไป 
          การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ มี นาวาอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศ) พร้อมด้วย COL Benedict Ang เป็นผู้อำนวยการ  กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศสิงคโปร์) และ COL John Traettino เป็นผู้อำนวยการ            กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศสหรัฐฯ) นอกจากการฝึกการปฏิบัติการของกำลังทางอากาศแล้ว    ในการฝึกครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ กองทัพบก และกองทัพเรือ   ได้เข้าร่วมการฝึกในการป้องกันภัยทางอากาศ  ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ด้วย  
        การฝึกภาคสนาม FTX  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง กองทัพอากาศ ทั้งสามชาติ ทำการฝึกภาคปฏิบัติการบิน (FIELD TRAINING EXERCISE ; FTX) โดยใช้พื้นที่การฝึก  ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีอากาศยานที่ร่วมการฝึก ดังนี้
         กองทัพอากาศ จัดอากาศยานแบบต่าง ๆ รวม  ๔๒ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบ          F-5 E/F, F-16 A/B และ Gripen 39 C/D เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ L-39, เครื่องบินโจมตีแบบ Alpha jet เครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 และเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell-412 EP และ UH-1H 
       นอกจากนี้ กองทัพอากาศ  ยังได้จัดระบบเรดาร์ และอาวุธต่อสู้อากาศยานแบบต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ โดยมี กองทัพบก และกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย  
       กองทัพอากาศสิงคโปร์ จัดอากาศยานแบบต่าง ๆ รวม  ๒๔ เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบ F-15 SG, F-16 C/D     F-5 S/T เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบ G-550 AEW เครื่องบินลำเลียงและเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-135 และเฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ AS332 
        กองทัพอากาศสหรัฐฯ จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-15C /D เข้าร่วมการฝึกรวม ๑๐ เครื่อง  
         นอกจากการปฏิบัติการฝึกของกำลังทางอากาศ ยังมีการปฏิบัติช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น การบริการทางการแพทย์ การวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยกำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ใกล้การฝึก เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
         ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙๐๐ กองอำนวยการฝึกฯ ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมและทำข่าวการฝึกในส่วน  การบิน ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา และในวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๒๐ กำหนดให้มีการสาธิตการฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ทางน้ำ   ให้คณะสื่อมวลชนได้ชม ณ บริเวณพื้นที่เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 
          สำหรับพิธีปิดการฝึก COPE TIGER 2014 ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๐๐ โดยมี พลอากาศเอก     ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ และผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐฯ    ภาคแปซิฟิก  ณ กองบิน ๑ นครราชสีมา โดยในวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๑๐๓๐ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเป็นประธาน   ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ ให้กับนายทหารอากาศของสิงคโปร์ ณ อาคารธูปะเตมีย์ / ที่มา: http://rtaf.mi.th/news.aspx?p=446

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น