หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันสถาปนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ


6 มี.ค.57 ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานวันสถาปนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ครบปีที่ 22 ณ กองบัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ


ที่มา: www.rta.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น