หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรือหลวงนเรศวร รับการติดตั้งแท่นยิง VLS MK-41

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๗ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมกับอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ดำเนินการนำแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบแนวตั้ง VLS MK-41 ติดตั้งลงบน เรือหลวงนเรศวร ซึ่งเป็นระบบอาวุธที่ทันสมัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทัพเรือได้จัดหามาไว้ใช้ในราชการ เพื่อการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศจากเครื่องบินรบ ..


ที่มา: http://www.ordn.navy.mi.th/missile_web/news5.html

1 ความคิดเห็น: