หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการกองการฝึก ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธของนายทหารนักเรียนหลักสูตรต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี ..


พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธของนายทหารนักเรียน หลักสูตรต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำปืน ๗๖/๕๐ มิลลิเมตร บนเรือหลวงสุโขทัย บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ที่มา: http://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/4007

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น