หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตรวจเรือความพร้อมรบสูงสุด งป.๕๗

ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๗ เรือหลวงสุโขทัย (442) รับการตรวจเรือความพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/painless-configuration/106-2014-02-12-04-42-01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น