หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ .. (5)

ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือยาตราเรือออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งหน้าสู่เมืองท่าปีนัง มาเลเซีย
 ผบ.มฝ.นนร. ให้โอวาทกับกำลังพลเรือ ทั้ง 3 ลำ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติฝึกภาคทางทะเล ในเช้าวันที่ 3 ก.พ.57
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.57 เวลา 1800 หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ได้เดินทางมาถึงท่าเรือปีนังเรียบร้อยแล้ว มีคณะจากกงสุลไทยในปีนัง, ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ พร้อมทั้งคณะนายทหารเรือของมาเลเซีย และดุริยางค์มาเลเซียบรรเลงเพลง ต้อนรับที่ท่าเรือ
พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผบ.มฝ.นนร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ปีนัง มาเลเซีย เมื่อเรือเข้าเทียบท่า (7 ก.พ.57)
การฝึกในทะเลก่อนถึงเมืองท่าปีนัง วันที่ 3 - 7 ก.พ.57 ช่วงเวลาที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เดินทางจากสัตหีบ ไป ปีนัง มีการฝึกหัดศึกษาต่างๆ เช่น การประจำสถานีรบ สถานีพ่วง-จูง สถานีเก็บคนตกน้ำ สถานีรับส่งสิ่งของกลางทะเล (ไฮไลน์) สถานีป้องกันความเสียหาย การทอดสมอ การถอนสมอ การเทียบการออกจากเทียบ การเดินเรือดาราศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับเรือ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น