หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ..


หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย ร.ล.กระบุรี (457) ร.ล.สายบุรี (458) และ ร.ล.นราธิวาส (512) บ่ายวันที่ 29 ม.ค.57 มีการฝึกรับส่งสิ่งของกลางทะเลทางดิ่งโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้ นักเรียนนายเรือ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสารระหว่าง เฮลิคอปเตอร์ กับ เรือ

ภาพถ่ายทางอากาศ หมู่เรือฝึก และการฝึกรับส่งสิ่งของทางดิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น