หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ฝึกความพร้อม เรือหลวงกระบี่

ฝึกความพร้อม เพื่อเตรียมเป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ
เรือหลวงกระบี่ ฝึกรับส่งสิ่งของในทะเล ร่วมกับ เรือหลวงรัตนโกสินทร์

ผู้บังคับการและกำลังพลประจำเรือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ที่นำเรือร่วมฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
เรือหลวงกระบี่ ขณะแล่นขนานกับ เรือหลวงรัตนโกสินทร์
บรรยากาศการฝึกเตรียมความพร้อม
นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ทำหน้าที่หัวหน้าชุดตรวจค้น ก่อนทำการฝึกตรวจค้นเรือต้องสงสัย
นายทหารการอาวุธ ควบคุมการปฏิบัติบริเวณสถานีรับส่งสิ่งของ
เรือหลวงกระบี่ ฝึกการรับส่งสิ่งของกับอากาศยาน Bell-212
เรือหลวงกระบี่ ฝึกการรับส่งสิ่งของกับอากาศยาน Bell-212
ต้นเรือ ร.ล.กระบี่ ควบคุมการปฏิบัติในการฝึก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการฝึกต่างๆ ที่ผ่านมา
กำลังพลชุดตรวจค้นของ ร.ล.กระบี่ เข้ารับการอบรมขั้นตอนและการปฏิบัติในการตรวจค้นเรือต้องสงสัย โดยครูฝึกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกผสมกับกองทัพเรือชาติต่างๆ ระหว่างเดินทางไปร่วมพิธีสวนสนามทางเรือที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ที่มา: H.T.M.S.Krabi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น