หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

RTA_การทำสีลายพรางดิจิตอลสำหรับรถถังและยานเกราะ

การทำสีลายพรางดิจิตอลให้กับรถถังและยานเกราะ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพบกไทย ในบางหน่วยของกองทัพบก โดยเฉพาะรถถังและยานเกราะที่สังกัดอยู่กับ กองพลทหารม้าที่ 1 ..
พ.อ.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี ผอ.กวก.ศม./หน.ส่วนควบคุมปัญหาการฝึก และคณะกรรมการจากศูนย์การทหารม้า ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการแข่งขันการฝึกเป็นหน่วย พัน.ม.ฉก.ระดับ ทบ. ประจำปี ๕๖
ห้วงการตรวจสอบการแข่งขันการฝึกฯ
 พล.ม.๒ รอ.  :  วันที่  ๒๘  เม.ย. - ๓ พ.ค.๕๖
 พล.ม.๑       :  วันที่  ๕ - ๑๐  พ.ค.๕๖
 พล.ม.๓       :  วันที่  ๑๒ - ๑๗ พ.ค.๕๖

พิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ๑๖ ก.พ.๕๕

พ.อ.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี ผอ.กวก.ศม. และคณะ ร่วมสังเกตุการณ์โครงการวิจัยเครื่องหาระยะด้วยแสงเลเซอร์ ติดตั้งบนรถเกราะ V-50 ได้ทำการทดสอบครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มี.ค.๕๖ ณ พื้นที่การฝึกของกองพันทหารม้าที่ ๗ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการทดสอบจาก ทบ. และผู้ร่วมสังเกตุการณ์จาก สวพ.กห.

4 เม.ย.56 ร่วมส่งกำลังพล ม.พัน.10 ปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สนามฝึก ม.พัน.15


2 ความคิดเห็น:

  1. มันพรางเรด้าได้จริงหรือเเค่เป้นลายเฉ่ยๆ

    ตอบลบ
  2. แค่พรางสายตาครับ.. ถ้าพรางเรดาร์หรือลดการตรวจจับจากเรดาร์ต้องใช้สีที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยสีแบบนี้จะมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นสัญญาณเรดาร์..

    ตอบลบ