หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Gripen Life

ภาพถ่าย RTAF GRIPEN ชุด Gripen Life · SQDN.701 SRT. AFB_การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ Flight Line

ภาพถ่ายโดย Boonyarit Iamsa-ard

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น