หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

การฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX) การฝึก ทร.56

การฝึกในทะเล ในห้วงการฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2556 ระหว่าง 27 – 29 มี.ค.2556


http://www.koryorpor.com/?p=2410

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น