หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

Royal Thai Army "ภารกิจกองทัพบก 2013"


สื่อผสม ทบ. - กองทัพบก ๒๕๕๖ เนื่องในวัน กองทัพบก (๑๘ มกราคม ๒๕๕๖)
Multi Media - Royal Thai Army 2013 for Royal Thai Army's Day (January18,2013)

Produced&Directed by Boyd Anon Hongdalud and Army Film Production Team

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น