หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรือหลวงอ่างทอง ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพชร์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) และ ผู้บังคับหมวดเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยพ.กร. ประจำปี 2555 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2555 และนำเยี่ยมชมการฝึกบนเรือหลวงอ่างทอง บริเวณอ่าวสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2555

ที่มา: http://www.koryorpor.com/?p=1887

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น