หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

.. ชมการสาธิตยิงปืน บน เรือหลวงปัตตานี


พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ชมการสาธิตยิงปืน บน เรือหลวงปัตตานี เมื่อ 31 ตุลาคม 2555


ที่มา: เว็บไซต์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น