หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

SAAB 340 AEW เครื่องที่สอง ของกองทัพอากาศ เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว

เครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบ SAAB 340 AEW ได้เดินทางจากประเทศสวีเดน มาถึงประเทศไทยแล้ว ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. โดยมี พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของกองบิน 7 ให้การต้อนรับเครื่อง ซึ่งบินนำส่งโดยเจ้าหน้าที่จากทางการสวีเดน และนี่เป็นเครื่องบิน SAAB 340 AEW เครื่องทีสองของกองทัพอากาศไทย

ภาพถ่ายจาก Combat Zones
และจากภาพที่เห็น เครื่องบินยังติดตราสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศสวีเดน โดยใช้สติกเกอร์ปิดทับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทย เนื่องจากเครื่องบินยังอยู่ในความรับผิดชอบของทางการสวีเดน ระหว่างการเดินทางนำส่งมาที่ประเทศไทย ซึ่งเมื่อได้เดินทางถึงกองบิน 7 และได้ทำการส่งมอบให้กับทัพอากาศไทยแล้ว ก็จะทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศสวีเดนให้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยต่อไป..

ภาพถ่ายจาก Combat Zones
เนื่องจากมีสติกเกอร์ปิดทับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยไว้ จึงยังไม่ทราบว่าเครื่องบิน SAAB 340 AEW เครื่องที่สอง ของกองทัพอากาศ จะได้รับการกำหนดเป็นหมายเลขใด ซึ่ง ณ ขณะนี้มีเครื่องบิน SAAB 340 เข้าประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ จำนวน 4 เครื่องด้วยกัน โดยเป็นเครื่องบิน SAAB 340 AEW จำนวน 2 เครื่อง และ SAAB 340 B จำนวน 2 เครื่อง (SAAB 340 AEW เครื่องแรก หมายเลข 70201 และ SAAB 340 B เครื่องแรก หมายเลข 70202)

ภาพถ่ายจาก Combat Zones

ภาพถ่ายจาก กลุ่ม We love F-5 forever
นอกจากนั้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 นี้ เครื่องบินขับไล่ F-5B/E ของฝูงบิน 701 จะเริ่มเดินทางจาก กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 211 ซึ่งจะทำให้กองบิน 21 เป็นกองบินเดียว ของกองทัพอากาศ ที่มี F-5 เข้าประจำการ และเป็นการสิ้นสุดหน้าที่สำหรับภารกิจในการดูแลปกป้องน่านฟ้าเหนือท้องทะเลไทย ของเครื่องบินขับไล่ F-5 พร้อมส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับ GRIPEN ที่กำลังจะเข้าประจำการได้ครบถ้วนภายในเร็วๆ นี้..
GRIPEN หมายเลข 70106 ทำการบินโชว์ เพื่อต้อนรับการเดินทางมาถึงของเครื่องบิน SAAB 340 AEW
ภาพถ่ายจาก Combat Zones

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น