หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาพถ่าย เรือหลวงนเรศวร "ยิงอาวุธนำวิถี Harpoon"

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือ…HARPOON | Royal Thai Naval Institute ...
ภาพถ่ายขณะที่เรือหลวงนเรศวร ยิงอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบ แบบ Harpoon ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่หาดูยาก เนื่องจาก เรือหลวงนเรศวร จะทำการยิงอาวุธประเภทนี้ไม่บ่อยนัก เพราะด้วยระยะยิงของอาวุธนำวิถีแบบ Harpoon ที่มีระยะยิงค่อนข้างจะไกล ทำให้การหาพื้นที่หรือสถานที่ทำการฝึกยิงอาวุธนำวิถีดังกล่าว กระทำได้ยาก.. และภาพถ่ายการยิงอาวุธนำวิถี Harpoon ของเรือหลวงนเรศวร ที่ปรากฎอยู่นี้ ทางกองทัีพเรือ โดยเรือหลวงนเรศวร ได้ทำการยิงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย ระหว่างร่วมทำการฝึกกับกองทัพเรือสิงคโปร์ เมื่อปี 2009 ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น