หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรผู้บังคับการเรือผิวน้ำ

เรือหลวงสายบุรี ได้ออกเรือเพื่อสนับสนุนการฝึกภาคทะเล นายทหารนักเรียนหลักสูตร ผู้บังคับการเรือ และยุทธวิธีเรือผิวน้ำ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
 ที่มา: เว็บไซต์ กองเรือฟริเกตที่ 2

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือผิวน้ำ ระหว่าง 3 - 6 กันยายน 2555 ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ที่มา: เว็บไซต์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถสงครามเรือผิวน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น