หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข่าว.. เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงกระบี่

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร และ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงกระบี่ ในเดือนตุลาคม 2555 ..

ตรวจเยี่ยมหน่วย ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ต.ค. ๕๕

พล.ร.ท.ทวีชัย บุญอนันต์ ปช.ทร.เป็นประธานการตรวจเยี่ยมหน่วย ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ต.ค. ๕๕ โดยมีกำหนดตรวจเยี่ยมงานโครงการ ร.ล.กระบี่ และงานโครงการปรับปรุง ร.ล.นเรศวร

ส่วนท้าย และ เพลาใบจักร ของ เรือหลวงนเรศวร

ถ่ายภาพแสดงให้เห็น ส่วนกลางลำเรือ และ ปล่องควัน ของ เรือหลวงกระบี่

ที่มา: http://www.navy.mi.th/dockyard/dockorm/RightNews/55/5510/551002/01.php

ห้อง CIC ร.ล.กระบี่ / ภาพถ่ายจาก Rtn Por Denchai

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร 
โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น