หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันครบรอบการประจำการเครื่องโจมตีแบบที่ 7 (ALPHAJET) 12 ปี


นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ รองผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในพิธีวันครบรอบการประจำการของเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (ALPHAJET) ครบรอบ 12 ปี ฝูงบิน 231 กองบิน 23 และพิธีทำบุญไถ่ชีวิตโค ณ โรงเก็บ ฝกช.ฝูงบิน 231 กองบิน 23 เมื่อ 24 กันยายน 2555


ที่มา: กองบิน 23

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น