หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

การทดสอบภาคปฏิบัติในทะเล ผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ

บรรยากาศการทดสอบภาคปฏิบัติในทะเลของนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก.) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็น ผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ระหว่าง 25 - 27 ก.ค.55


ที่มา: จากเว็บไซต์ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น