หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมอู่ทหารเรือ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการทดสอบ


พลเรือโท มานิตย์ สูนนาดำ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ ด็อกเตอร์ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการทดสอบ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในกิจการของกองทัพเรือ และเป็นไปตามนโยบายกองทัพเรือที่มุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเอง โดยข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา ๕ ปี


ที่มา: เว็บไซต์ กองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น