หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ออกเรือเพื่อทำการฝึกความพร้อม

ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ออกเรือเพื่อทำการฝึกความพร้อม ร.ล.จักรีนฤเบศร ในทะเลอันดามัน ประจำปี งบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 2 - 20 สิงหาคม 2555 ซึ่งการฝึกครั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นหมู่เรือฝึกความพร้อม โดยมี พล.ร.ต.นาวิน ธนเนตร ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็นผู้บัญชาการหมู่เรือฝึกฯ โดยมีกองกำลังร่วมออกเดินทาง ได้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร, ร.ล.เจ้าพระยา, เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B จำนวน 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย แบบ MH-60S จำนวน 1 ลำ รวมถึงกองกำลังสมทบและแยกออกจากทัพเรือภาคที่ 1, 2 และ 3 และในระหว่างการเดินทางได้มีการฝึกปราบเรือดำน้ำร่วมกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา การฝึกการปฏิบัติการทางเรือร่วมกับทัพเรือภาค, การฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การฝึกความชำนาญการเดินเรือ, การฝึกการป้องกันภัยทั้ง ๓ มิติ และการปฏิบัติการการบิน
ที่มา: จากเว็บไซต์ ร.ล.จักรีนฤเบศร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น