หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ทัพเรือภาคที่ ๓ ต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านต่าง ๆ พร้อมรับมอบเครื่องบินบังคับทางยุทธวิธี


พลเรือโททวีชัย บุญอนันต์ ปลัดบัญชีทหารเรือ ,พลเรือตรีหม่อมหลวง บวรลักษณ์ กมลาศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ พลเรือตรี พลเดช เจริญพล เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้มอบ UAV หรือ เครื่องบินบังคับทางยุทธวิธี ให้กับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการปฏิบัติงานของ UAV ให้กับ ข้าราชการ นายทหาร และประจำเรือ ในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓  เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕


ที่มา: เว็บไซต์ กองทัพเรือ

ละภาพถ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง..


ภาพถ่าย โดย M.l. Borvorluck Kamalasana

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น