หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ร.ล. เจ้าพระยา ทำการฝึกในหัวข้อ ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือต่างๆ ในการฝึกความพร้อม ร.ล. จักรีนฤเบศร

ร.ล. เจ้าพระยา ทำการฝึกในหัวข้อ ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือต่างๆทั้งการนำเรือและ ศูนย์ยุทธการ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการร่วมอากาศยาน การฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเล การควบคุมทะเลเพื่อคุ้มกันกระบวนเรือลำเลียง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเก็บคนตกน้ำในการฝึกความพร้อม ร.ล. จักรีนฤเบศร เมื่อ ๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่มา: จากเว็บไซต์กองเรือฟริเกตที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น