หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง


ประธานตรวจการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และ รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการสร้างเรือ ตตก. (เรือหลวงกระบี่) เพื่อรับทราบความก้าวหน้า การสร้างเรือ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น