หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กองเรือทุ่นระเบิด ทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน..

ผบ.กทบ.เป็นประธานในการทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิด

พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด เป็นประธานในการทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิด ของโครงการวิจัยฯ ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๘ มีนาคม ๕๕ จุดระเบิดทุ่นระเบิดทดลอง
ในการฝึกกองทัพเรือ ๕๕ ให้กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ทำการจุดระเบิดทุ่นระเบิดทดลองตามโครงการวิจัยทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิดที่ ๔/๒๕๕๕ (น.ทบ.) ซึ่งประกอบด้วย ร.ล.ท่าดินแดง ร.ล.หนองสาหร่าย ร.ล.แรด เรือ ท.๑ เรือ ท.๔ เรือ ท.๑๑ เรือ ท.๑๒ และ ชุดเตรียมทุ่นระเบิด จาก สพ.ทร. ซึ่งการจุดระเบิดทุ่นระเบิดในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากนิตยสารนาวิกศาสตร์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ มาร่วมชมด้วย ผลการทดลองจุดระเบิดครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ประสบความสำเร็จ ทุ่นระเบิด Mi9 และ Mi11 ได้จุดระเบิด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๕


ที่มา: เว็บไซต์ กองเรือทุ่นระเบิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น