หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การฝึกภาคกองพัน .. ของ ปตอ.พัน.5 และ ศปภอ. กองทัพบก


การฝึกภาคกองพันเป้าหมายที่ 1 ประจำปี 2555 เป็นการฝึกร่วมของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 (ปตอ.พัน.5) และ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ประจำพื้นที่ภาคกลาง ณ พื้นที่ฝึก จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555  .. การฝึกภาคกองพันเป้าหมาย ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญ ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนความคุ้ันเคยในการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหน่วยกองพัน จนสามารถปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศในสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นเตรียมการการฝึก 2.ขั้นการฝึกในสนาม 3.ขั้นการฝึกภาคการยิง ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น