หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF Gripen Start up &Taxi 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 9, 2012 by PuwanaiCNX
เครื่องบิน jas-39C/D 2 ลำ ขณะเตรียม Taxi ไปเก็บยังกองบิน 6 หลังเสร็จงานแสดง 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. 02/07/12  RTAF Gripen Start up &Taxi go to wing 6. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น