หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF Gripen Solo Display 100ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 6, 2012 by PuwanaiCNX
น.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย นักบิน Gripen call sign"J-Knight" แสดงการบิน งาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น