หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF Gripen SOLO 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง 29/06/12


Published on Jul 8, 2012 by PuwanaiCNX
น.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย นักบิน Gripen call sign"J-Knight" แสดงการบิน งาน 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ วันที่ 29 มิถุนายน 55 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น