หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF F-16 Solo Display 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 5, 2012 by PuwanaiCNX
น.ต.พศิน สมบัติทวี นักบิน F-16 call sign "FOUNTAIN" แสดงการบิน งาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. F-16A Century Falcon. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น