หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

F-14 ของกองทัพอากาศอิหร่าน ติดตั้งอาวุธนำวิถี.. R-27


ภาพถ่ายของเครื่องบินรบ F-14 Tomcat ของกองทัพอากาศอิหร่านติดตั้งอาวุธนำวิถี อากาศ สู่ อากาศ แบบ R-27 ของรัสเซีย ที่ใต้ปีก ซึ่งยังไม่มีรายงานยืนยันว่าความพยายามของอิหร่านประสบความสำเร็จหรือไม่..

และในภาพถ่ายเดียวกัน ถัดไปจะเห็นเครื่องบินรบ F-4 Phantom ติดตั้งอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบแบบ C-802 ของจีน ที่ใต้ปีก

http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?214690-Iranian-F-14-with-R-27-Missile&goto=newpost

Air force (Iran), Air force
Assessment 
The Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF) has managed to keep a substantial portion of its fleet of US-supplied aircraft flying through black market purchases of spares which resulted in 18 US companies being investigated for breaching US export controls during the summer of 2003. Despite failing to prevent Iran from finding spares, the US has thwarted attempts to buy second-hand equipment from Russia and other former Soviet countries, forcing Iran to turn to China. In 2003, for example, Georgia refused to supply Su-25s as a result of US pressure. Later that year, Tehran hinted that it might purchase combat aircraft such as the Shenyang J-8 IIM strike aircraft, but no order ensued.Itemised deliveries are virtually impossible to confirm but they are known to have included at least 65 F-7 fighters (a Chinese version of the MiG-21; this quantity appears to be almost evenly divided between single-seat F-7N and two-eat FT-7N versions), with associated PL-2 and PL-7 air-to-air missiles. A major windfall for the IRIAF occurred in early 1991, with the unexpected arrival of over 100 Iraqi Air Force aircraft - including a substantial number of warplanes - fleeing to avoid destruction by the coalition air offensive during the first Gulf war.It has since become clear that many of the combat aircraft were taken over for IRIAF use, although their current disposition and serviceability are unknown. Evidence that ex-Iraqi Su-22 'Fitter' ground-attack fighters were being flown in Iran was confirmed in early 1993 when one suffered a mid-air collision

Assessment 
Since the Shah's era, Iranian planners have recognised that defending the country's airspace is challenging. This is due to the expansive size of the country and its mountainous character, which necessitates hundreds of ground-based radar stations and surface-to-air missile (SAM) units in order to create an integrated radar picture and fill in the large gaps (or radar 'shadows') created by the terrain. The past solution adopted by Iran - culminating in the 1977 Seek Sentry arms deal - sought instead to procure E-3A Sentry AWACS aircraft and F-14A Tomcat fighters (each of the latter type carrying a powerful long-range AWG-9 radar system) to build a large airborne early-warning (AEW) network. Although the Sentry never reached Iran, 79 F-14As were delivered before the revolution, giving Iran a fleet of 'mini-AWACS' aircraft that remain in service.Fusing elements of the Shah's grandiose plans with over 25 years of improvisation, cannibalisation and, most recently, modernisation, Iran's air defences have evolved uniquely. Interceptor aircraft and SAMs play an equal role in the system, which derives most of its radar coverage from airborne rather than ground-based sensors. Iran has only added one ground-based surveillance radar station since 1979, which was on the Afghan border. Instead, Iran's air defence forces continue to rely on the F-14A Tomcat force, which keeps 30 aircraft on active duty at any time through a carefully maintained system of phased rotation of the fleet of 45 to 50 operational aircraft.Extensive maintenance efforts are likely to keep these aircraft, and their vital AWG-9
http://articles.janes.com/articles/J...orce-Iran.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น