หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Cobra & Mi-17 Arrival 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 7, 2012 by PuwanaiCNX
การเดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองของ ฮ.AH-1F Cobra และ Mi-17 ของกองทัพบก เพื่อมาตั้งแสดงงาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. 27/06/12 Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น