หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Cessna 208 Caravan In The Sky @ Don Muang Airport

าพถ่ายการบินบนท้องฟ้าของหมู่บินเครื่องบินแบบ Cessna 208 Caravan จำนวน 7 เครื่อง จากสำนักการบินฝนหลวงและการเกษตร ขณะทำการซ้อมบินเหนือท้องฟ้าย่านดอนเมือง เพื่อแสดงการบินผ่าน ในงาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ซึ่งงานจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารคลังสินค้า 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง ...

ากาศยานแบบต่างๆ ที่เข้าร่วมตั้งแสดงและทำการบิน ทั้งจากกองทัพไทย จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ จากกองทัพอากาศมิตรประเทศ (สิงค์โปร์, อินโดนีเซีย)

ภาพถ่ายโดย Puwanai Pasakul


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น