หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จะจัดงาน "นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา" ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้


สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จะจัดงาน "นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา" ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ภายในงานนอกจากจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น การบรรยายทางวิชาการ เรื่องประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเล และการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยของกองทัพเรือด้วย


*ภาพตัวอย่าง งานวิจัยบางโครงการของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สกว.)

*งบประมาณด้านการวิจัยของ สกว. 10 ล้านบาทเศษ สำหรับการวิจัย โครงสร้างลำตัวผลิตด้วยวัสดุคอมโพสิตภายในประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการสร้างและการผลิตเครื่องบินขนาดเล็กภายในประเทศ ลดการนำเข้าทั้งระบบ เพื่อการขยายผลภาคอุตสาหกรรม และเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


*โครงการ UAV สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สกว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) งบประมาณวิจัย 97 ล้านบาท

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/142

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น