หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กองบิน 7 ให้การต้อนรับ จเรทหารทั่วไป ..

นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ จเรทหารทั่วไป และคณะ ตรวจเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ที่มา: เว็บไซต์ กองบิน 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น