หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กองทัพอากาศอินโดนีเซีย นำเครื่องบินรบ ซู-27 และ ซู-30 เข้าร่วมการฝึก Pitch Black 2012 ครั้งแรก

เครื่องบินรบ ซู-27 จำนวน 2 ลำ และ ซู-30 อีก 2 ลำ ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้เดินทางถึงออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วม Pitch Black 2012 ซึ่งจะเริ่ม Kicks off ในวันที่ 30 กรกฎาคม.. โดยเป็นการนำเครื่องบินรบดังกล่าว เข้าร่วมการฝึกในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในความสัมพันธ์ของออสเตรเลียและอินโดนีเซีย หลังจากความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศต้องตกลงไป อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในติมอร์ตะวันออก
เมื่อเครื่องบินรบทั้งสี่ลำของกองทัพอากาศอินโดนีเซียมาถึงน่านฟ้าของออสเตรเลีย ก็ได้รับการต้อนรับโดยเครื่องบินรบ เอฟ-18 ฮอร์เนต จากฝูงบิน 77 ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย และได้บินนำเครื่องบินรบของอินโดนีเซียลงสู่สนามบินดาร์วิน ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
การฝึก Pitch Black 2012 จะมีขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่ 17 สิงหาคม.. โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2,200 คน และอากาศยานจำนวนถึง 94 ลำ จาก 6 ประเทศเข้าร่วม คือ ประเทศออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ไทย, นิวซีแลนด์ และ สหรัฐอเมริกา

Indonesia’s (once top-secret) Sukhoi Su-30 jet fighters arrive in Australia for their first deployment abroad  July 27, 2012
Indonesia’s front-line jet fighters have just arrived in Australia to take part in Pitch Black 2012, the largest multi-national biennial air combat exercise held downtown, which officially kicks off on Jul. 30. The arrival of the once top-secret Sukhoi Su-30s, at their first deployment abroad, marks the beginning of a new era in the Australia and Indonesia relations, after defense cooperation between the two nations stalled on the East Timor crisis.
The formation of two Su-30s and two Su-27s of the Indonesian Air Force (TNI AU)  was welcomed by a flight of F-18 Hornet of the No. 77 Squadron of the Royal Australian Air Force that escorted the Indonesian planes to Darwin airport, in the Northern Territory.
The four Russian fighters (of a fleet made of 10 Sukhoi-27s and four two seater Sukhoi-30MK2 jets, with six more on order) attending the bi-annual will have the opportunity to train with the RAAF assets, performing dissimilar air combat training within the Australian and Indonesian airspace.
Exercise Pitch Black 12 will be held until Aug. 17 and involve 2,200 personnel and up to 94 aircraft from Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, New Zealand and the United States.
Image credit: © Commonwealth of Australia  
(theaviationist.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น