หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ @ ดอนเมือง


งานแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณอาคารคลังสินค้า 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ภาพจาก.. สมาคมคนบ้าเครื่องบิน

โดยถือเอาวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็น “วันครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” ซึ่งกำเนิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2455 เมื่อ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้ทำการฝึกบินตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนฝรั่งเศส ด้วยเครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก ๒ ชั้น ณ โรงเรียนการบินเมืองวิลลา คูเบลย์ และ นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้เริ่มทำการบินกับเครื่องบินนิเออปอรต์ ปีกชั้นเดียว ที่โรงเรียนการบินมูร์เมอลอง เลอกรองด์ ส่วน นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องบิน นิเออปอรต์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2455 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งสามท่านได้กลับมาก่อตั้งกิจการด้านการบินของสยาม จนพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น กิจการการบินทั้งทหาร และพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์มาร่วม 100 ปี

ภาพจาก.. สมาคมคนบ้าเครื่องบิน

ในโอกาสสำคัญนี้ กองทัพอากาศ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการระลึกนึกถึง และ ยกย่อง เชิดชู บุพการีทหารอากาศทั้ง 3 ท่าน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ .. 

ส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในอาคารคลังสินค้า 3
ภาพถ่ายโดย Thanet Rojjawat


แกลเลอรี่ภาพถ่ายอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย จากการถ่ายภาพของนาย Katsuhiko Tokunaga ช่างภาพระดับโลกชาวญี่ปุ่น ที่นำมาจัดแสดงไว้ในส่วนของการจัดนิทรรศการภายในอาคารคลังสินค้า 3


ารตั้งแสดงของอากาศยานที่มาจาก ทั้งสามเหล่าทัพ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  การบินไทย  มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยาน และ ..

ารแสดงการบินภาคอากาศของอากาศยานแบบต่างๆ

เฮลิคอปเตอร์ BLACK HAWK ของกองทัพบกไทย

เฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-212 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาธิตการค้นหาและช่วยชีวิต

เครื่องบินขับไล่แบบ F-16C จากกองทัพอากาศสิงคโปร์

หมู่บินผาดแผลง JUPITER ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

หมู่บินเครื่องบิน CESSNA 208 CARAVAN จากสำนักการบินฝนหลวงและการเกษตร

เครื่องบินผาดแผลงแบบ EA300L ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

หมู่บินสวนสนาม ..
เครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B จำนวน 9 เครื่อง

หมู่บินเครื่องบินขับไล่ F-5B/E

หมู่บินเครื่องบินโจมตี ALPHA JET

หมู่บินเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบ L-39ZA/ART จำนวน 6 เครื่อง

เครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H

เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 แสดงการบิน การปฏิบัติการควบคุมไฟป่า

การบินเดี่ยวแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A ซึ่งออกแบบลายสีพิเศษในโอกาส 100 ปี

หมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX ของกองทัพอากาศไทย
ภาพถ่ายโดย Sasivasana Srinethiyanan

ปิดท้ายด้วยหมู่บินเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E จำนวน 16 เครื่อง ทำการบินหมู่แปรอักษรตัวเลข "100"

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย:
คุณ Sasivasana Srinethiyanan
คุณ Thanet Rojjawat
และ Combat Zones

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น