หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๓ ลำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด


วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พล.ร.ท.บงสุช สิงห์ณรงค์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายการข่าวประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง และประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๓ ลำ และรับทราบข้อมูลการเตรียมพิธีวางกระดูกงูเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด


ที่มา: จากเว็บไซต์ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น