หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพถ่ายด้านยุทธการที่ได้รับรางวัล ปี 2554 (กองทัพบก)

ภาพถ่ายด้านยุทธการ ในส่วนของกองทัพบกไทย โดยฝีมือการถ่ายภาพของกำลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก ที่ส่งเข้าประกวดภาพถ่ายด้านยุทธการ ปี 2554 และได้รับรางวัล..
รางวัลชมเชย ภาพที่ 1 จาก ศบบ.
รางวัลชมเชย ภาพที่ ๒ จาก พล.ร.1 รอ.


การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายด้านยุทธการ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.54 : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายด้านยุทธการ ณ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีหน่วยที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชย ภาพที่ 1 
พล.ต.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผบ.ศบบ. ช่างภาพโดย ส.อ.ทศพล บุญปอด
รางวัลชมเชย ภาพที่ 2
พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.พล.1 รอ. ช่างภาพโดย ส.อ.สรายุทธ์ ศรีวะโสภา

และมีหน่วยที่ได้รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้.-
1. ภาพที่ 3 พ.ต.หญิง ศศิวาสน์ ศรีเนธิยานันท์ ศบบ.
2. ภาพที่ 4 พ.ต.หญิง ศศิวาสน์ ศรีเนธิยานันท์ ศบบ.
3. ภาพที่ 5 อส.ทพ. สมบูรณ์ ศรีสุข ฉก.กรม.ทพ.46
4. ภาพที่ 10 จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ พาดี ฉก.กรม.ทพ.42
5. ภาพที่ 15 จ.ส.ต.ศิริพงศ์ แก่นสิงห์ ฉก.กรม.ทพ.23
6. ภาพที่ 17   ส.อ.อมรเทพ พูลทอง พล.ร.2 รอ.
7. ภาพที่ 18 จ.ส.อ.ศรณรงค์ อ่อนน้อม ร้อย ฝรพ.1

ขอขอบคุณภาพถ่ายและรายละเอียดจาก กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น