หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Kocha Singha 2012


Uploaded by analayo on Apr 6, 2012
Royal Thai Army and Republic of Singapore Army conducts live firing exercise in Kocha Singha 2012 in Thailand

การฝึกผสม คชสีห์ ๒๐๑๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น