หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

Blackhawk และ Enstrom 408B - Royal Thai Army1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2555 11:26

    บินท่าทางแบบนี้ในระยะต่ำอันตราย.... อย่าทำอีก รู้ว่าฝีมือ

    ตอบลบ