หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน


พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานภารกิจการบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น