หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปม. รุ่นที่ 5 เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.55


ที่มา: เว็บไซต์ กองบิน 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น