หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา


นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.55


ที่มา: เว็บไซต์ของกองบิน 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น