หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสหวิทยาการ


นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสหวิทยาการเหล่าช่างอากาศ, เหล่าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเหล่าสรรพาวุธ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าช่างอากาศ, เหล่าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเหล่าสรรพาวุธ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง บ.ข. 20/ก, บ.ค.1 และ บ.ล.17 แบบสหวิทยาการ ณ อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.55


ที่มา: ข่าวและกิจกรรม กองบิน 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น