หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ผบ.กลน. และคณะฯ เยี่ยมชมกิจการการต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ในการนี้ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าในการต่อเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ และเชิญ ผบ.กลน.และคณะฯ เยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ ณ อู่ต่อเรือบริษัทมาร์ซัน จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๕ที่มา: ภาพกิจกรรมกองทัพเรือ (เว็บไซต์กองทัพเรือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น