หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กองเรือฟริเกตที ๒ ประจำปี ๒๕๕๕


เรือใน กองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้ร่วมออกทะเลฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๒ กร. ประจำปี งป.๕๕ โดย เรือหลวงตากสิน เป็นเรือธง มีการแปรกระบวนทางยุทธวิธีของเรือทุกลำในกองเรือฟริเกตที่ ๒ และการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เช่น การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ปืน ๑๐๐ มม. ปืนกล ๓๗ มม. ปืนกล.๕๐ จรวดปราบเรือดำน้ำ (RDC) และการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเลเวลากลางคืน


เรือร่วมฝึกจำนวน ๖ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.บางปะกง ร.ล.กระบุรี ร.ล.สายบุรี ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน


พื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบน ทำการฝึก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕


ภาพและรายละเอียดจาก: Website กองเรือฟริเกตที่ 2 กองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น