หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

Royal Thai Air Force การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ


อัปโหลดโดย worldairpower165 เมื่อ 30 ธ.ค. 2011
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า "กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังทางอากาศในการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" กองทัพอากาศ จึงต้องใช้กำลังทางอากาศ ที่ประกอบด้วยกำลังพล อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปวง เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติยามศึกสงครามหรือแม้กระทั่งในยามสงบปราศจากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้­อนจากภัยพิบัติต่างๆ กองทัพอากาศได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอจึงไ­ด้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัยและฝึกฝนกำลังพลทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาโดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์­สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีหรือที่หลายท่านคุ้นเคยในชื่อการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศนั่นเอง
Credit : RTAF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น